2022.12.22All blog posts

Udfør Global Assessment opgave

Som revisor eller opgavemodtager kan du udføre en assessmentopgave her.

I øverste venstre hjørne kan du se din egen opgavebeskrivelse. Som et eksempel kunne beskrivelsen være:

“A.02-Databehandlerinstruks fra den dataansvarlige: Databehandleren udfører kun den behandling af personoplysninger, der fremgår af instruks fra den dataansvarlige.”

Denne tekst er din egen støttetekst til vurderingen.

Dokumentationsindsamling

Denne revisionsopgave kan baseres på kontrolbeskrivelser og dokumentation indsamlet fra en repræsentant fra den organisation der auditeres. Hvis dette er tilfældet, kan du springe til den relaterede dokumentationsindsamlingsopgave ved at klikke på knappen “Åbn dokumentationssamling” i øverste højre hjørne.

Lige nedenfor kan du se status for denne indsamlingsopgave og kontrollere, om dokumentationsindsamlingen er blevet tildelt en repræsentant fra organisationen. Hvis indsamlingsopgaven mangler en modtager, kan du trykke på blyanten lige under chat-boksen og vælge den rigtige person.

Du kan sende beskeder til organisationsrepræsentanten i Dokumentationsindsamlings-chatten. Du vil modtage en e-mail notifikation, når du modtager et spørgsmål og svar.

Kontrolbeskrivelse

I feltet “Kontrolbeskrivelse” skal du udfylde organisationens egen kontrolbeskrivelse, som kan modtages fra dokumentationsindsamlingsopgaven.

Når du har modtaget den kontrolbeskrivelse du søger, kan du kopiere teksten til dit felt “Kontrolbeskrivelse”. Dette tekstfelt kan bruges i slutrapporten som organisationens egen kontrolbeskrivelse. Du kan se de vedhæftede filer ved at klikke på “Opslag og vedhæftede filer” i bunden af ​​denne overlay.

Udført test

Hvis du under denne specifikke revisionsopgave skal udføre tests (stikprøver eller lignende) kan du beskrive hvad du gjorde i feltet, “Udført test”, Dette felt kan overføres til slutrapporten

Konklusion

Angiv din konklusion eller observation for den vurderede kontrolbeskrivelse, de vedhæftede dokumenter eller den udført test. Dette felt kan overføres i slutrapporten.

Opret observation

Hvis det er nødvendigt kan du fremhæve en observation til denne revisionsopgave ved at klikke på knappen “+opret observation” i nederste venstre hjørne. Dette kan være relevant for din slutrapport, afhængigt af din specifikke rapportskabelon.

Noter

Feltet “Noter” i øverste venstre område kan bruges til dine egne interne notater, som du eventuelt skal dokumentere, men som ikke er beregnet til at blive overført til slutrapporten, så organisationens repræsentant kan se det.