1. Home
  2. Knowledge Base
  3. User guide
  4. Processes
  5. Vurdering af tab af integritet på processen

Vurdering af tab af integritet på processen

Dokuemnter de potentielle konsekvenser for at de registrerede (individer som der behandles persondata om) hvis persondata i denne proces er ukorrekte som resultat af en hændelse eller en registreringsfejl (hændelsen kan være et hacking angreb eller menneskelige fejl mm.) – og vurder sandsynligheden for hændelser hvor persondata er ukorrekte.

Klik på rediger-knappen til højre for at vælge det rette niveau af konsekvens og sandsynlighed

Konsekvenser

Vælg mellem ‘Meget høj’,’Høj’, ‘Lav’, ‘Meget lav’ konsekvens for den registrerede.

Når koneskvensen vurderes kan det bl.a. tages i betragtning om den registreredes frihed begrænses eller om behandlingen af ukorrekte informationer kan have væsentlige finansielle, lovlige eller andre konsekvenser for individerne.

Sandsynlighed

Vælg mellem ‘Meget høj’,’Høj’, ‘Lav’, ‘Meget lav’ konsekvens for den registrerede.

Sandsynlighedsvurderingen kan afhænge af om der tidligere har været hændelser af tab af integritet af persondata i processen, samt om der er fundet svagheder i organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger, som er implementeret i processen eller de understøttende systemer. (Sikkerhedsforanstaltninger er hvad organisationen gør for at håndtere risici.)

Beskrv begrundelsen for de valgte niveauer af konsekvens og sandsynlighed i beskrivelsesfeltet.

Validering

Når risikoen er dokumentere, skal den jurdisk ansvarlige validere at den eksisterende status kan accepteres i henhold til GDPR. Eksisterende valideringer kan ses ved at klikke ‘Se valideringslog’.

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support