1. Home
  2. Knowledge Base
  3. User guide
  4. Processes
  5. Vurder tab af tilgængelighed på en proces

Vurder tab af tilgængelighed på en proces

Vurder tab af tilgængelighed for en proces

Dokuemnter de potentielle konsekvenser for at de registrerede (individer som der behandles persondata om) hvis persondata i denne proces ikke kan tilgå eller se deres persondata som resultat af en hændelse (en hændelse kan fx være et hacking angreb eller et systemnedbrud) – og vurder sandsynligheden for en hændelse, hvor tilgængeligheden til persondata tabes.

Klik på rediger-knappen til højre for at vælge det rette niveau af konsekvens og sandsynlighed

Konsekvenser

Vælg mellem ‘Meget høj’,’Høj’, ‘Lav’, ‘Meget lav’ konsekvens for den registrerede.

Når konsekvensen vurderes, kan der tages i betragtning, om de registredes frie vilje begrænses eller om tab af tilgængelighed til informationerne har en særlig finansiel, juridisk eller lignende konsekvens.

Sandsynlighed

Vælg mellem ‘Meget sandsynlig’, ‘Sandsynlig’, Usandsynlig’, ‘Meget usandsynlig’

Sandsynlighedsvurderingen kan afhænge af om der tidligere har været hændelser af tab af tilgængelighed til persondata i processen, samt om der er fundet svagheder i organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger, som er implementeret i processen eller de understøttende systemer. (Sikkerhedsforanstaltninger er hvad organisationen gør for at håndtere risici.)

Beskrv begrundelsen for de valgte niveauer af konsekvens og sandsynlighed i beskrivelsesfeltet.

Validering

Når risikoen er dokumentere, skal den jurdisk ansvarlige validere at den eksisterende status kan accepteres i henhold til GDPR. Eksisterende valideringer kan ses ved at klikke ‘Se valideringslog’.

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support