Trusler på et risikoscenarie

Hvad er en trussel?

En trussel er en potentiel hændelse, der kan udløse en risiko for organisationen.

Nedenfor er en liste over eksempler på, hvad en trussel kan være:

  • Denial of Service-angreb
  • Phishing
  • Virus

Tilføj ny

Klik på “tilføj ny” for at åbne et pop op-vindue, hvorfra du kan søge efter en trussel, der kan udløse dette risikoscenarie.

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support