1. Home
  2. Knowledge Base
  3. User guide
  4. Processes
  5. Tab af fortrolighedsvurdering på en proces

Tab af fortrolighedsvurdering på en proces

Dokumenter de potentielle konsekvenser for at de registrerede (individer som der behandles persondata om) hvis persondata i denne proces er eksponeret for uautoriserede personer (både indenfor og udenfor organisationen) som led i en hændelse (hændelsen kan være et hacking angreb eller hvis e-mails ved et uheld er sendt til den forkerte person) – og vurdér sandsynligheden for at en hændelse opstår, hvor fortroligheden af persondata er tabt.

Klik på rediger-knappen til højre for at vælge det rette niveau af konsekvens og sandsynlighed

Konsekvenser

Vælg mellem ‘Meget høj’,’Høj’, ‘Lav’, ‘Meget lav’ konsekvens for den registrerede.

Hvis følsomme persondata er inkluderet i processen og hvis data deles med tredjelande eller hvis særligt risikofulde behandlingstyper indgår som del af processen så som ‘profilering’ m.m. kan det betyde, at tab a fortrolighed er højere for de registrerede end ellers.

Sandsynlighed

Vælg mellem ‘Meget sandsynlig’, ‘Sandsynlig’, Usandsynlig’, ‘Meget usandsynlig’

Sandsynlighedsvurderingen kan afhænge af om der tidligere har været hændelser af tab af fortrolighed af persondata i processen, samt om der er fundet svagheder i organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger, som er implementeret i processen eller de understøttende systemer. (Sikkerhedsforanstaltninger er hvad organisationen gør for at håndtere risici.)

Beskrv begrundelsen for de valgte niveauer af konsekvens og sandsynlighed i beskrivelsesfeltet.

Validering

Når risikoen er dokumentere, skal den jurdisk ansvarlige validere at den eksisterende status kan accepteres i henhold til GDPR. Eksisterende valideringer kan ses ved at klikke ‘Se valideringslog’.

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support