Risikoprofil på en proces

Hvad er en risikoprofil?

Risikoprofilen opsummerer her risikoen for organisationen, og baseres på valideringerne og andre eventuelt registrerede risici for den specifikke proces og de underliggende aktiviteter og systemer.

Følg følgende fremgangsmåde, for at opdatere risiko profilen:
  1. Klik for rediger-knappen for at tilføje ændringer.
  2. Gennemfør en Data Privacy Impact Assessment (DPIA): Besvar hvorvidt processen er relevant for at gennemføre en formel DPIA i henhold til GDPR art. 35.
  3. Vælg niveauet af konsekvens for virksomheden ud fra følgende valgmuligheder: Meget høj, Høj, Lav og Meget Lav.
  4. Tilføj et niveau af sandsynlighed ud fra følgende valgmuligheder: Meget sandsynlig, Sandsynlig, Usandsynlig og Meget usandsynlig.
  5. Beskriv begrundelsen for de valgte niveauer.
Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support