Registrerede på aktiviteter

Tilføj kategorier af registrerede som informationen der behandles i denne aktivitet omhandler. I en HR aktivitet er den registrerede typisk en ‘Medarbejder’, i Kundeservice aktiviteter er den registrerede typisk en ‘Kunde’.

Klik ‘Tilføj ny’ og tilføj ny kategori i aktiviteten

Vælg den relevante kategori fra drop down menuen.

Klik ‘Gem’.

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support