Projekter

Her finder du en oversigt over alle igangværende projekter, der er oprettet. Ved at bruge justeringslinjen kan du filtrere gennem visningen i Gantt-diagrammet.

Hvad kan jeg gøre på denne side?

  • Åbn igangværende projekter (ved at klikke på projekttitlen i Gantt-diagrammet)
  • Se status og modtagere af opgaver (ved at klikke på tidsrammen på Gantt-diagrammet)
  • Opret nyt projekt. – Du kan oprette følgende projekttyper:
  1. Opdater aktiver – Det betyder, at du kan opdatere eksisterende processer, aktiviteter, systemer, kontrakter eller politikker ved at udsende opdateringsopgaver til relevante ansvarlige.

2. Validatoropdateringer (Validator accepterer eller afviser en opdatering på et af de ovennævnte elementer).

3. Administrer kontroller – Det er her du udsender kontrolopgaver, der skal udføres på et af de ovennævnte elementer

4. Opret eller anvend nye sikkerhedsforanstaltninger (foranstaltninger kan anvendes på aktiviteter, systemer eller kontrakter).

5. Udfør vurderinger – Det betyder, at du kan udsende vurderingsspørgeskemaer (f.eks. BIA, DPIA, TIA osv.), som er defineret i en vurderingsskabelon her.

På de tre faner øverst på siden (“Opdater aktiver”, “Administrer kontroller” og “Udfør vurderinger”, kan du se de filtrerede lister over opdateringsopgaver, kontrolopgaver og vurderingsopgaver.

Start projekt

For at starte et nyt projekt skal du klikke på knappen “Start projekt” og følge trinene.

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support