Privatliv

Privatlivsmodulet er tæt knyttet til basismodulet i Complyon og er et af de moduler der kan tilkøbes for at sikre overholdelse af regler i forbindelse med retten til privatliv, herunder GDPR.

Privatlivsmodulet åbner op for ‘Privatliv’ fanen der kan fremgå af processer, aktiviteter og kontrakter. Dette betyder f.eks. at for alle de processer der er oprettet, vil en ekstra fane ‘Privatliv’ være tilgængelige på hver enkelt process. Den nye privatlivsfane kan derefter udfyldes med relevante data omkring privatlivsbeskyttelse. Fanen indeholder en række felter der kan være forskellige alt efter om brugeren har klikken på privatlivsfanen inde på en process, en aktivitet eller på en kontrakt.

Informationerne i hvert felt indsættes enten ved fri-tekst, checklister eller drop-down menuer. Alle informationer kan downloades enten i Excel filer eller i Word filer f.eks. ved at bruge rapport generatoren der tillader administratorer at downloade en art. 30 fortegnelse (ROPA) og en tværgående risikorapport. Mange af drop-down felterne kan kontrolleres af en administrator igennem indstillinger.

I listen nedenfor kan du se hvilke felter der er tilgængelige på hvert niveau. For at læse mere om hvert felt kan du klikke på linksne i feltet.

Processer

Aktiviteter

Kontrakter

  • Mapping af underdatabehandlere inklusiv datakategorier
  • Informationer om databehandleraftaler
  • Behandlerrolle
  • Lokation af den juridiske enhed og primære behandlingslokationer.
  • Hjemmelsgrundlag for overførsel af data til tredjelande (udenfor EU)
  • Informationer omkring inspektion

Privatlivsmodulet med andre moduler:

Privatlivsmodulet kan også bruges sammen med projektmodulet, hvilket muliggøre en nem måde at opdatere alle ovennævnte felter ved at sende opgaver og påmindelser ud til administrator eller til de ansvarlige/ejerne af den relevante process, aktivitet eller kontrakt der skal opdateres.

Derudover kan vurderingsmodulet (assessments) også benyttes til f.eks. DPIA, TIA og lignende vurderinger der kan sendes ud til relevante stakeholdere i organisationen eller til kontaktperoner hos tredjeparter der kan dokumentere overholdelse af privatlivsreglerne.

For at læse mere om de øvrige Complyon moduler kan du klikke her.

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support