1. Home
  2. Knowledge Base
  3. User guide
  4. Activities
  5. Politikker og procedurer på en aktivitet

Politikker og procedurer på en aktivitet

Admin definerer relevante politikker og procedurer eller vejledninger for at sikre tilstrækkelig informationssikkerhed og compliance indenfor forskellige lovområder eller rammeværker. (fx.. GDPR, ISO 27001, ISO277001 etc.).

hvilke poltikker og procedurer er beskrevet og implementeret i aktiviteten.

  1. Tilføj en ny politik, procedure eller vejledning ved at klikke ‘Tilføj ny’.
  2. Vælg den relevante mulighed fra dokumentlisten.
  3. Hvis du vil vide mere om en af de linkede politikker, kan du klikke på politikken navn og få mere information.
Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support