Partitioner

Her kan du se en fuld liste over alle partitioner og du kan skabe en ny partitionsstruktur.

Et eksempel på en partition kan være din organisations placeringer rundt i verden. Hvis din organisation findes på flere lokationer, kan en struktur f.eks. være:

 • Kontor København
 • Kontor Amsterdam
 • Kontor London

Et andet eksempel på en partitionsstruktur kan være hvis din organisation har datterselskaber, her vil eksemplet på partitioner være:

 • Copenhagen Holding ApS
 • Malmø Inc.
 • Amsterdam Inc.
 • London Inc.

Vælg den partitionsstruktur der passer bedst til din organisationsstruktur

Opret partitioner

Opret en ny partition ved at klikke på ‘+ Opret ny partition’ i øverste højre hjørne. Udfyld stamdata som er nødvendig for en korrekt partitionsstruktur og organisationsstrukturen.

 • Navn: Vælg det navn der passer til organisationen Du kan finde inspiration til dette i overblikket over din organisation (organisationsdiagrammet).
 • CVR (virksomhedsnummer): Angiv virksomhedens CVR nummer hvis der er tale om et dansk selskab eller f.eks. et moms nummer. Den eneste vigtige pointe at huske, er at du skal kunne identificere dattervirksomheden eller kontoret.
 • Gade: Udfyld adressen
 • By: Den by datterselskabet eller kontoret ligger i
 • Postnummer: Postnummeret til datterselskabet eller kontoret
 • Land: Det land organisationen er registreret i
 • Email: En e-mail kontoret eller datterselskabet kan kontaktes på.

Gem den nye partition og gentag handling indtil alle relevante partitioner er oprettet og strukturen er færdigbygget.

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support