Opdater Slettefrister

Opdater Slettefrister

Slettefrister er regler der beskriver hvor lang tid organisationen gemmer og behandler data i en pågælden aktivitet. Den specifikke periode vil sandsynligvis afhænge af regulering eller det overordnede formål med at behandle oplysningerne. Formålet er formelt beskrevet på den enkelte process.

Slettefrister kan tilføjes på de enkelte aktiviteter under ‘Privatliv’ fanen via. en drop-down. Drop-down listen populeres i denne liste, hvorfor du her kan oprette nye, redigere i, eller slette eksisterende slettefrister.

Opret slettefrist

Start med at klikke på ‘+Opret ny slettefrist’.

Indsæt følgende data:

  • Navn: Vælg et overordnet navn der beskriver slettefristen.
  • Beskrivelse: Skriv en beskrivelse til slettefristen. Det kan f.eks. være en uddybelse af slettefristen eller en beskrivelse for hvorfor den er der.
  • Tidsfrist for sletning: Skriv tidsfristen for sletning. Du kan skrive direkte i feltet for at oprette en ny tidsfrist der vil være valgbar i fremtidige slettefrister.
  • Vedhæftning: Det er muligt at tilføje vedhæftninger til slettefristen i form af dokumenter der f.eks. beskriver slettefristen.
  • Links: Hvis det er relevant, kan der indsættes et link til slettefristen, f.eks. i form at et link til dokumentet hvis det ligger i SharPoint.

Gem informationen ved at klikke på ‘Gem’.

Opdater en eksisterende slettefrist

Klik på redigeringsikonet (blyanten) i højre side af den pågældende slettefrist for at redigere i den. Opdater følgende data:

  • Navn: Vælg et overordnet navn der beskriver slettefristen.
  • Beskrivelse: Skriv en beskrivelse til slettefristen. Det kan f.eks. være en uddybelse af slettefristen eller en beskrivelse for hvorfor den er der.
  • Tidsfrist for sletning: Skriv tidsfristen for sletning. Du kan skrive direkte i feltet for at oprette en ny tidsfrist der vil være valgbar i fremtidige slettefrister.

Klik på ‘Gem’.

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support