Opdater liste over rammeværker

Opdater liste over rammeværker

Her kan du se og oprette nye rammeværker der er relevante for organisationens generiske kontroller.

Hvad er Rammeværker?

Rammeværker kan være love, reguleringer eller standarder som organisationen vil overholde, f.eks. ISO standarder, et NIST cybersikkerhedsrammeværk, SOC II eller en anden lovgivning, som EUs lovgivning om hvidvask.

Hvert rammeværkskontrol kan tilføjes til hver enkelt generisk kontrol. På den måde kan der være én generisk kontrol der implementerer flere rammeværkskontroller samtidig. Hvis der f.eks. implementeres en ISO standard der kræver at der er specifikke politikker på plads og der samtidig implementeres et andet rammeværk, der stiller lignende krav, så vil én generisk kontrol der indeholder implementering af de krævede politikker gøre at rammeværkskontrollerne fra både ISO standarden og det andet rammerværk overholdes. Dermed kan specifikke generiske kontroller udføres der dokumenterer overholdelse af flere rammeværker samtidig. Linket mellem generiske kontroller og rammeværker skabes under hver enkelt generiske kontrol under fanen ”Rammeværkskontroller” f.eks. når en ny generisk kontrol oprettes fra hovedmenuen i systemet. Gå til Generiske kontroller > Ny Generisk kontrol > Rammeværkskontroller

Opret et nyt rammeværk

Hvis du er administrator kan du tilføje nye rammeværker til listen over rammeværker som du vil dokumentere overholdelse af. Gå til Indstillinger > Rammeværker > ‘+Opret rammeværk’ Derefter kan stamdata udfyldes (navn og beskrivelse) på det nye rammeværk, hvorefter der klikkes på ‘Gem’.

Når stamdata er ufyldt (navn og beskrivelse) vælges det nyoprettede rammeværk for at tilføje rammeværkets kontrolmål og derefter oprette hver rammeværkskontrol.

Hver rammeværkskontrol placeres in relation til et kontrolmål.

Når rammeværk kontroller oprettes, vælges om kontrollen anvendes af organizationen eller ej, SoA (Statement of Applicatbility/Anvendelighedserklæring) beskrivelsen udfyldes og der vælges en implementeringsstatus for den givne rammeværkskontrol.

Rammeværkskontrollerne kan også linkes til politikker og procedurer hvis de er uploaded eller linket til systemet. For at linke politikker og procedurer: Når en rammeværkskontrol er oprettet og er blevet linket til et kontrolmål kan der klikkes på redigeringsknappen på rammeværkskontrollen (ikke på kontrolmålet), og derefter klikkes på ‘Se linkede kontroller’ > Politikker & Procedurer > ‘+ Opret ny’

Rediger stamdata på et eksisterende rammeværk

For at redigere i stamdata på et eksisterende rammeværk skal du klikke på redigeringsikonet (blyanten) i øverste højre side af listen. For at redigere i kontrollerne eller kontrolmålene skal du klikke på redigeringsikonet på linje med den givne kontrol eller det kontrolmål der skal redigeres i.

Slet et rammeværk

Hvis et rammeværk skal slettes klikkes på skraldespandsikonet i øverste højre side. Klik derefter på ‘Bekræft’. For at slette et kontrolmål eller en rammeværkskontrol skal du gå til det specifikke rammeværk og på rækken ud fra det enkelte kontrolmål eller rammeværkskontrol skal du klikke på skraldespandsikonet.

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support