Opdater liste over partitioner

Her kan du se den fulde liste over partitioner og du kan ændre i brugerrettigheder på hver partition, ændre i detaljerne i stamdata og slette partitioner.

Et eksempel på en partition kan være din organisations placeringer rundt i verden. Hvis din organisation findes på flere lokationer, kan en struktur f.eks. være:

  • Kontor København
  • Kontor Amsterdam
  • Kontor London

Et andet eksempel på en partitionsstruktur kan være hvis din organisation har datterselskaber, her vil eksemplet på partitioner være:

  • Copenhagen Holding ApS
  • Malmø Inc.
  • Amsterdam Inc.
  • London Inc.

Vælg den partitionsstruktur der passer bedst til din organisationsstruktur

Rediger i brugerrettighederne for en partition

For at redigere i brugerrettighederne på en partition skal du klikke på ikonet med menneskerne på, ud fra den pågældende partition. Du vil nu kunne tilføje og/eller slette brugere der skal have adgang til partitionen og tildele dem roller. Husk at du også selv skal tilføjes som bruger på partitionen, hvis du skal have adgang.

Vælg hvilken bruger der skal tilføjes til partitionen. Tildel den valgte bruger en brugerrolle (partitions administrator, validator eller almindelig bruger). Brugerens rolle afhænger af de opgaver de skal kunne modtage.

  • Partitions administrator: har alle rettigheder i partitionen
  • Validator: En validator kan se alt, kan ikke ændre i input, men alene validere input ved at acceptere eller afvise det.
  • Almindelige brugere: En almindelig bruger kan kun se og redigere i det input de bliver gjort til ansvarlige for på partitionen, f.eks. et system, en process mm. og vil typisk være dem der modtager opgaver fra administrator på partitionerne. Dette kan være opgaver som f.eks. ‘Opdater’ opgaver i systemet.

Rediger stamdat på partitionen

Klik på redigeringsikonet (blyanten) for at ændre stamdata for partitionen. Her kan du ændre data der er indsat da partitionen blev oprettet.

Slet partition

Klik på skraldespandsikonet for at slette en partition. Klik derefter på ‘Bekræft’.

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support