Lovhjemmel

Hvad er en lovhjemmel?

Ifølge GDPR skal der dokumenteres en lovhjemmel fra forordningen som bruges til indsamling og behandling i Processen.

På en Proces under fanen, privatliv, skal du vælge den relevante lovhjemmel som anvendes for lovligt at indsamle og behandle persondata i processen. Klik på ‘Tilføj ny’ i højre hjørne, for at tilføje en ny lovhjemmel.

I feltet ‘Begrundelse for hjemmelsgrundlag’ indsættes eventuelle kommentarer og begrundelser for at anvende den pågældende lovhjemmel eller article i GDPR. Hvis du for eksempel benytter ‘legitime interesser’ i article 6, 1 (f), skal du huske at dokumentere interessen for henholdsvis organisationen og datasubjektet samt overvejelserne der ligger til grund for, at organisationens interesser vejer tungest. Hvis en af de underliggende aktiviteter anvender en anden lovhjemmel end andre aktiviteter relateret til processen kan dette felt også bruges til at beskrive dette.

Hvis du øsnker at oploade dokumentation for allerede registrerede lovhjemler, skal du klikke på navnet på lovhjemlen samt ‘Upload’ eller ‘Tilføj et nyt link’.

Når en eksisterende lovhjemmel er registreret, skal den jurdisk ansvarlige validere at den nuværende status accepteres i henhold til GDPR. Eksisterende valideringer kan ses ved at klikke ‘Se valideringslog’.

Hvis du vil tilføje flere valgmuligheder til listen over lovhjemmelsgrundlag kan Admin gøre dette via Indstillinger her.

 

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support