Liste over risikokategorier

Her kan du se, oprette og ændre i Risikokategorierne. Risikokategorier er forskellige risikoområder som f.eks. Informationssikkerhed, Finansielle risici, AML risici, ESG risici og lignende. Formålet med at inddele disse i forskellige kategorier er at tillade organisationen at lave risikovurderiner ud fra forskellige risikotolerancer (risikoprofiler) for hver kategori. Dette betyder at du kan definere risikoprofilen for hver enkelt risikokategori, der yderligere er inddelt i risikotolerance for hhv. forretningsrisiko og privatlivsrisiko samt risikokriterier for forretningsrisiko og privatlivsrisiko. Disse vil blive benyttet når der tilføjes nye risikoscenarier i forretningen, for at sikre at forretningen udfører risikovurderinger baseret på de relevante kriterier der er besluttet af forretningen på hver risikokategori.

Det er også muligt blot at arbejde med en enkelt risikokategori, f.eks. ”Informationssikkerhedsrisici”.

Her kan du få et overblik over status på hver enkelt risikokategori og se om risikokategorien er linket til nogle risikoscenarier.

For eksempel, kan der være et rødt ”X” ved ”Tolerance for forretningsrisiko” Dette indikerer at tolerancen for forretningsrisikoen ikke er defineret og sat. Dette betyder at risikoprofilen for risikokategorien ikke er færdig. Du kan ændre denne status ved at klikke på den pågældende risikokategori og udfylde den manglende data.

Oprettelse af en ny risikokategori

Eksempler på en risikokategori kan være informationsrisici, finansielle risici, ESG risici og lignende.

Klik på ”+Opret risikokategori” knappen i højre hjørne.

Skriv navnet på risikokategorien, f.eks. ”Informationsrisici”.

Tilføj en beskrivelse, f.eks.: Risici relateret til overførsel af persondata.

Klik på ”Gem” for at oprette den nye risikokategori.

Du har nu oprettet en ny risikokategori og kan nu defindere risikokategoriens tolerance og kriterier.

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support