1. Home
  2. Knowledge Base
  3. User guide
  4. Activities
  5. Kortlægning af tredjepartskilder

Kortlægning af tredjepartskilder

Kortlægning af en tredjepart som datakilde er relevant, så du er i stand til at informere de registrerede, hvilke tredjeparter du indsamler deres oplysninger fra for at overholde GDPR art 14.

Skridt 1: Tredjeparter som du modtager data fra i denne aktivitet:

Vælg kontrakter og relater hvilke tredjeparter, som sender information til organisationen som led i denne aktivitet. Klik ‘Tilføj ny kontrakt’ og vælg relevante tredjeparter fra drop-down menuen efterfulgt af ‘Gem’.

Du kan oprette nye kontrakter og tredjeparter ved at trykke ‘Opret kontrakt’. Hvis du vil ændre i detaljerne på eksisterende kontrakter og tredjeparter, kan du gøre dette i ‘Kontraktstyring’ under hovedmenuen i venstre side af skærmen.

En kontrakt forstås her som navet på den underliggende aftale med en tredjepart. Fx. Software as a service aftale. En tredjepartskilde er en ekstern juridisk enhed, der sender oplysninger som en del af denne aktivitet. F.eks. som en del af aktiviteten “Jobsamtale” i HR kunne en relevant tredjepartskilde være “Head hunter company X”

Skridt 2: Kortlægning af data

Når relevante tredjepartsaftaler er blevet tilføjet, skal data kortlægges for hver tredjepart ved at klikke på ‘Data strøm’ på højre side (fx specificeres hvilke datakategorer modtages fra hver part).

Formålet er at identificere hvordan og hvorfor informationer flyder fra eksterne parter i organisationen. Eksempel: Aktiviteten, Job interview modtager følgende informationer fra Headhunting virksomhed X: ‘Navne, e-mailadresser, CV’er, kvalifikationer’.

Tilføj datakategorier fra bruttolisten:

Datakategorier er de typer information som modtages fra tredjeparten.

Først ses et fuldt overblik over eksisterende bruttolister af datakategorier. Du kan tilføje/relatere datakategorier til en bestemt kontrakt ved at tilføje flueben.

Kopier tidligere kortlægning

Når du skal kortlægge data til den næste tredjepart i rækken, kan du med fordel vælge tidligere kortlægninger fra enten systemer eller tredjeparter. – Eller du kan vælge at se datakategorier kortllagt til denne tredjepart i andre aktiviteter. Klik på ‘Kopier fra’ dropdown listen øverst til venstre.

Klik på kategorierne du vil kopiere individuelt, eller klik Vælg ‘Marker alle’ for at kopiere alle datakategorier. Klik ‘Gem’.

Skridt 3: Databehandlerrolle

Specificer behandlerrollen for hver tredjepart: Vælg ‘Data ansvarlig’ hvis tredjeparten har et uafhængigt formål når data modtages. Vælg ‘Databehandler’ hvis tredjeparten agerer alene på intruks fra din organisation.

Klik ‘Gem’ når du er færdig med at kortlægge data

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support