1. Home
  2. Knowledge Base
  3. User guide
  4. Activities
  5. Kortlægning af data for tredjepartsmodtagere

Kortlægning af data for tredjepartsmodtagere

Kortlægning af en tredjepart i stedet for et system er relevant, hvis overførslen af ​​data sker på en måde, hvor du ikke selv kan implementere tekniske sikkerhedsforanstaltninger eller slette data. Dette kan være tilfældet, når du overfører data til myndigheder eller konsulenter. Derfor kan du oprette disse som tredjeparter og kontrakter, som kan administreres her. Det kan være relevant at følge op på databehandleraftaler, placeringer på dem, der fungerer som eksterne databehandlere.

(Husk, at du kan relatere hostingaftaler og tredjepartsoplysninger til System-siden, så denne databehandlerdokumentation kun er nødvendig én gang (på systemet)

Skridt 1: Tredjeparter som modtager data som led i aktiviteten:

Vælg kontrakter og tredjeparter som modtager informationer som led i denne aktivitet. Klik ‘+ tilføj tredjepart’ og vælg relevante tredjeparter fra dropdown menuen efterfulgt af ‘Gem’. Du kan oprette og ændre kontrakter og tredjeparter under ‘Kontraktstyring i hovedmenuen i venstre side at skærmen.

En kontrakt forstås her som navet på den underliggende aftale med en tredjepart. Fx. Software as a service aftale. En tredjepartskilde er en ekstern juridisk enhed som afsender informationer som led i aktiviteten. Fx. som led i aktiviteten ‘Job interview’ i HR kan relevante tredjeparter være ‘Headhunter virksomheder’.

Skridt 2: Kortlægning af data

En kontrakt forstås her som navet på den underliggende aftale med en tredjepart. Fx. Software as a service aftale. En tredjepartskilde er en ekstern juridisk enhed som afsender informationer som led i aktiviteten. Fx. som led i aktiviteten ‘Job interview’ i HR kan relevante tredjeparter være ‘Headhunter virksomheder’.

Tilføj data kategorier fra bruttolisten

Når alle relevante tredjeparter er tilføjet, skal du starte kortlægning af datakategorier per tredjepart ved at klikke ‘Data strøm’ i højre side. Dvs. indikere hvilke specifikke data som modtages af hver part. Eksempler på datakategorier som sendes ti en tredjepart kan være ‘Navne’, ‘Adresser’, ‘Kvalifikationer’, ‘Straffeattester’.

Først ses et fuldt overblik over eksisterende bruttolister af datakategorier. Du kan tilføje/relatere datakategorier til en bestemt kontrakt ved at tilføje flueben.

Kopier tidligere kortlægning

Når du skal kortlægge data til den næste tredjepart i rækken, kan du med fordel vælge tidligere kortlægninger fra enten systemer eller tredjeparter. – Eller du kan vælge at se datakategorier kortllagt til denne tredjepart i andre aktiviteter. Klik på ‘kopier fra’ i drop down menuen i øverste venstre side

Klik på kategorierne vil kopiere individuelt og klik ‘Marker alt’ for at kopiere alle data kategorier. Klik ‘Gem’.

Skridt 3: Databehandlerrolle

Specificer behandlerrollen for hver tredjepart: Vælg ‘Data ansvarlig’ hvis tredjeparten har et uafhængigt formål når data modtages. Vælg ‘Databehandler’ hvis tredjeparten agerer alene på intruks fra din organisation.

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support