1. Home
  2. Knowledge Base
  3. User guide
  4. Activities
  5. Kortlægning af data for systemer

Kortlægning af data for systemer

Tilføj systemer som behandler informationer som led denne aktivitet. Klik på “+Tilføj system” og vælg de systemer fra drop-down menuen efterfulgt af ‘Gem’.

Skridt 1: Systemer som bruges i aktiviteten:

Systemerne er de applikationer, foldere, fysiske arkiver som gemmes og behandler informationer som led i aktiviteten.

Eksempel: I aktiviteten, Job interview bruges følgende systemer i databehandlingen: Outlook, HR Manager, Sharepoint – HR folder, HR fysiske arkiver.

Skridt 2: Kortlægning af data

Når alle relevante systemer er tilføjet, skal de informationstyper som benyttes per systm kortlægges, ved at klikke på ‘Datastrøm’ i højre side af hvert tilføjet system. Formålet er at identificere præcis hvilke informationer der behandles i hvert system.

Eksempel: i aktiviteten, Job interview behandles følgende informationer i Outlook: ‘ navne på kandidater, email-adresser, CV’er, straffeattester, etc.

Tilføj data kategorier fra bruttolisten

Først se et fuldt overblik over bruttolisen af datakategorier du kan vælge imellem Du kan tilføje/relatere datakategorier ti det valgte system ved at tilføje flueben.

Kopier tidsligere kortlægning

Når du skal kortlægge data til det næste system på listen kan de vælge et system eller tredjepart du tidligere har kortlagt. – Eller du kan vælge at se data kategorierne kortlagt til dette system i andre aktiviteter. Klik på ‘Kopier fra’ drop-down listen øverst til venstre

Klik på de data kategorier du vil kopiere individuelt eller vælg *vælg alle’ for at kopiere alle datakategorier. Klik ‘Gem’.

Skridt 3: Systemets rolle

Vælg systemets rolle i denne aktivitet. Du kan enten vælge fra drop-down menuet eller skrive en ny systemrolle direkte i feltet. Rollen du skriver vil efterfølgende blive valgbar i drop-down menuen.

Skridt 4: Data sletning

Vælg ‘Ja’ under ‘Slettefrister implementeret’, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

  • En slettefrist for denne aktivitet er defineret, og
  • slettefristen er manielt implementeret for systemet.

 

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support