Hvad er en tredjepart?

En tredjepart kan være en leverandør, samarbejdspartner, kunde etc., som data deles eller videregives med. Eksempler på relevante tredjeparter kunne være “Microsoft”, “Google”, “Skattemyndighederne” osv.

Skriv navnet på tredjeparten, eller godkend den eksisterende titel.

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support