Hvad er en tredjepart?

En tredjepart kan være en leverandør, samarbejdspartner, kunde etc., som data deles eller videregives med. Eksempler på relevante tredjeparter kunne være Microsoft, Google, Skattemyndighederne osv.

Opret ny tredjepart

Klik på ‘Ny tredjepart’ her for at oprette en ny. Du kan udfylde stamdata for den nye tredjepart og klikke på Gem.

Skriv navnet på tredjeparten f.eks. “Amazon”

Beskrivelse

Beskriv, hvad tredjeparten gør. Formålet er at lade relevante personer i organisationen vide, hvem der modtager information i forskellige områder af organisationen og at have ét centralt sted at dokumentere relevante oplysninger fra hver tredjepart. Dette er nødvendigt for at identificere relevante risici og for bedst muligt at kunne prioritere indsatser indenfor informationssikkerhed.

Adresse

Dokumenter adressen på tredjeparten (den juridiske enhed).

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support