Hvad er en Proces?

En Proces er det højeste niveai af en dokumenteret forretningsproces, hvor der indsamles og behandles informationer på et specifikt forretningsområde. Et eksempel på en proces i HR kan være ‘Rekruttering’ eller ‘Administration af personale’. Underliggende Aktiviter kan relateres til en proces.

Udfyld eller godkend stamdata for Processen.

Start med at oprette Processer under Processer & Aktiviteter in Kerne-modulet.

Udfyld Processens formelle navn. (Fx. ‘Rekruttering) Det anbefales at processen dokumenteres på det højest mulige niveau, hvor det stadig er muligt at definere et formel formål med databehandlingen.

Procesgruppe

Relater Processen til en relevant Procesgruppe Procesgrupper bruges til at tilvejebringe et overblik over en større mængde Processer. (Fx. HR)

Beskrivelse

Beskriv hvad Processen går ud på. Formålet med denne beskrivelse er at relevante personer i organisationen altid kan tilgå denne og få indsigt i hvad der foregår i denne del af organisationen. Dette er nødvendigt for at identificere relevante risici og for bedst muligt at kunne prioritere indsatser indenfor informationssikkerhed.

Eksempelvis kan processen, ‘Rekruttering’ beskrives således:

“Processen, ‘Rekruttering’ inkluderer fremsøgning og evaluering af kandidater, baseret på en række interviews og tests med det formål at ansætte de rette medarbejdere til organisationen.

Ansvarlige

Tildel og eller godkend de personer der skal være ansvarlige for dokumentationen i processen. Det er mulikgt at tilføje flere brugere af gangen som ansvarlige, hvis dette er relevant. Én bruger kan markeres son den overordnede ansvarlige, ved at trykke på stjerne-ikonet.

Tags

Opret tags for at relatere specifkke ord til Processen, som efterfølgende kan bruges til at fremsøge processen. Dette er en ekstra mulighed for at filtrere eller kategorisere processerne. For eksempel kan et relevant tag til en rekrutteringsproces være ‘HR’ eller ‘Ansættelse’ som kategorier for det specifikke område. Dette felt er ikke obligatorisk

Politikker og procedurer

Vælg relevante dokumenter som understøtter processen under fanen, Basisinfo.

Opret og tilføj underliggende aktiviteter under fanen, aktiviteter.

Aktiviteter

Udfyld relevant information relateret til privatliv under fanen, Privatliv

Formål
Lovhjemmel
Oplysningspligt
Risikoprofil
Tab af fortrolighed
Tab af integritet
Tab af tilgængelighed

Tilføj og udfyld risikoscenarier under fanen, Risikostyring

Risikoscenarier

Se relevante vurderinger under fanen, Vurderinger

Her kan du se listen over konsekvensvurderinger, hvor denne proses har været inkluderet i vurderingen.

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support