Hvad er en generisk kontrol?

En generisk kontrol er en beskrivelse af en kontrol, der kan udføres i din organisation. Generiske kontroller kan planlægges og udføres som kontrolopgaver gennem projektstyringsmodulet.

Udfyld eller godkend stamdata for den generiske kontrol

Du kan redigere eksisterende generiske kontrolelementer eller oprette nye fra denne side

Skriv navnet på den generiske kontrol f.eks. “Re-certificering af adgangsrettigheder”

Tags

Her er det muligt at lave tags, der gør det muligt at søge den generiske kontrol ved hjælp af et alternativt søgeord.

Ansvarlige

Tildel de brugere, der er ansvarlige for at dokumentere den generiske kontrol. Det er muligt at tilføje flere brugere af gangen som ansvarlige, hvis dette er relevant. Én bruger kan markeres som den overordnede ansvarlige ved at markere denne person med stjerneikonet.

Kontrolkategori

Indstil den kontrolkategori, der matcher kontrolelementet:

  • Korrigerende: Kontrollen har til formål at korrigere hændelser, der er sket.:
  • Detektiv: Kontrollen har til formål at opdage hændelser, der er sket. En detektivkontrol kunne være “Re-certificering af adgangsrettigheder”.

Forebyggende: Kontrol har til formål at forhindre hændelser i at ske. En forebyggende kontrol kunne være “Periodisk opdatering af it-sikkerhedspolitikken”.

Kontroltype
  • Kontroller kan konfigureres til at afbøde risikoscenarier i forbindelse med en proces, aktivitet, system eller kontrakt. Et eksempel på en kontrol kunne være “Re-certificering af adgangsrettigheder”, der skal planlægges til at køre på udvalgte systemer.
  • Sikkerhedsforanstaltninger kan konfigureres til at afbøde trusler og/eller sårbarheder. Et eksempel på en sikkerhedsforanstaltning kunne være “Periodisk opdatering af it-sikkerhedspolitikken”.
Anvendelsesområde

Indstil omfanget af den generiske kontrol. Omfanget bestemmer, hvilken type risikoscenarier den generiske kontrol kan afbøde, og hvilken type projekter den generiske kontrol kan tildeles.

Beskrivelse
Politikker og procedurer
Rammeværkskontroller
Risikoscenarier afbødes
Foranstaltninger
Se relevante vurderinger under fanen, Vurderinger
Projekter
Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support