Hvad er en aktivitet?

En aktivitet er defineret som de arbejdsgange, hvor informationer behandles, gemmes eller videregives som led i forretningsprocessen. Et eksempel på en aktivitet i HR kunne være ‘Job interview’. Aktiviteten er relateret til en Proces. Fx. kan aktiviteten ‘Job interview’ relateres til processen ‘Rekruttering’.

Udfyld eller godkend stamdata for aktiviteten.

Start med at oprette aktiviteten under Processer og aktiviteter.

Navnet på aktiviteten kunne eksmpelvis være ‘Job interview’.

Navnet er det brugere af systemet anvender for at fremsøge aktiviteten, og derfor skal navnet være meningsfuldt for folk i organisationen.

Det anbefales at aktivteten defineres på det højest mullige niveau, så der er så få aktiviteter at vedligeholde som muligt. Sørg dog samtidig for ikke at definere aktiviteten på så højt et niveau, at folk i organisationen vil have svært ved at genkende aktiviteten.

Tags

Tilføj Tags for at gøre det muligt for brugere at finde aktiviteten ved at filtrere tags. Tags for aktiviteten, ‘Job interview’ kan fx være ‘Rekruttering’ eller ‘HR’.

Ansvarlige

Tilføj en bruger som er den primære ansvarlige for aktiviteten. Der kan kun være én overordnet ansvarlig bruger. Den ansvarlige bruger markeres med den gule stjerne.

Der kan tilføjes yderligere ansvarlige udover den overordnet ansvarlige.

Både den ansvarlige og de øvrige brugere som tilføjes har redigeringsrettigheder til aktiviteten. Begge brugertyper kan modtage opgaver for at opdatere aktiviteten gemmem projektmodulet.

Lande

Vælg det land hvor aktiviteten primært finder sted. Du bør tilføje alle de lande der er involveret.

Beskrivelse
Afdeling
Politikker & Procedurer

Identificer datakategorier og tredjeparter under fanen, Datastrøm

Beskrivelse af Datastrøm
Kortlægning af data for systemer
Kortlægning for tredjepartskilder
Kortlægning af data for tredjepartsmodtagere

Udfyld relevant information relateret til privatliv under fanen, Privatliv

Behandlerrolle
Registrerede
Slettefrist
Ajourføring af data
Organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
Særlige behandlingstyper

Tilføj og udfyld risikoscenarier under fanen, Risikostyring

Risikoscenarier

Se relevante vurderinger under fanen, Vurderinger

Her kan du se en liste af vurderinger/analyseraaporter hvor aktiviteten har været inkluderet.

Relater overliggende processer i fanen, Processer

Processer

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support