1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Dokumentationsindsamlingsopgave

Dokumentationsindsamlingsopgave

Kontrolbeskrivelse

I denne opgave bliver du bedt om at beskrive en specifik kontrol defineret og implementeret i din organisation, som er omfattet af denne assessment. Du kan se navnet på det pågældende kontrolområde i overskriften (f.eks. “Databehandlerinstruks fra den dataansvarlige”).

I meddelelsesfeltet i øverste venstre hjørne kan du se, hvilken kontrol du bliver bedt om at beskrive i denne opgave.

Et eksempel på en kontrol kunne være: “Beskriv hvordan det sikres, at databehandlere kun behandler data efter instruks fra dataansvarlige og vedhæft den poltik eller procedure, der understøtter kontrollen”

Skriv dit svar i feltet “Kontrolbeskrivelse”. Dit svar kunne være: “Personlige data behandles kun i henhold til instruks fra den dataansvarlige.”

Vedhæft fil

Efter du har beskrevet kontrollen, skal du vedhæfte den politik eller procedure, som din organisation har formaliseret for at sikre, at kontrollen er korrekt implementeret. Du kan drag & drop’e dokumentet (eller dokumenterne) eller klikke på det grønne link i det vedhæftede felt.

Dokumentationsindsamlingschat

Hvis du har spørgsmål eller skal sende en besked til din revisor (eller den opgaveansvarlige), kan du skrive din kommentar i Dokumentationsindsamlings-chatten og trykke på “send”. Du får en e-mail notifikation, når du modtager svar tilbage – svaret vil fremgå af boksen nedenfor.

Du kan enten “Gem uden at færdiggøre”, hvis du venter på svar eller skal vende tilbage til denne opgave senere – eller du kan trykke på “færdiggør” og fortsætte til næste opgave.

Was this article helpful?

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support