Beskrivelse af et risikoscenarie

Beskriv risikoscenariet i detaljer. Formålet er at lade relevante personer i organisationen vide, hvordan dette risikoscenarie påvirker organisationen.

Som et eksempel kan risikoscenariet “Personale får uautoriseret adgang til data” beskrives som følger:

Uautoriseret adgang til data kan føre til et brud på privatlivets fred eller lækage af virksomhedsfølsomme eller proprietære oplysninger.

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support