Behandlerrolle

Hvad er en behandlerolle?

Behandlerrollen definerer ansvaret for data hos en juridisk enhed, fx. din egen organisation eller tredjeparten.

Vælg ‘Data ansvarlig’ under behandlerrollen hvis din organisation har et selvstændigt formål med at modtage og behandle data. Vælg ‘Databehandler’ hvis din organisation alene agerer på baggrund af instruks fra en anden juridisk enhed. Vælg ‘Fælles dataansvar’ hvis begge parter beslutter formålet med databehandlingen.

Databehandlerrollen skal defineres for dine egne aktiviteter og også for de tredjeparter, som indgår ift. data overførsel.

Was this article helpful?

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support