1. Home
  2. Knowledge Base
  3. User guide
  4. Activities
  5. Ajourføring af data på en aktivitet

Ajourføring af data på en aktivitet

Ajourføring af data skal sikre, at de persondata der behandles i aktiviteten er korrekte. Der bør defineres en formel proces til at sikre at tilstrækkelige ajourføringskontroller implementeres i aktiviteten.

Er der en proces på plads til at sikre at informationerne er korrekte og ajourføres løbende på denne aktivitet?

  • Vælg ‘Ja‘ hvis informationen er valid via en proces eller kontrol, fx. maskinelle eller manuelle valideringsprocesser m.m.
  • Vælg ‘Nej‘ hvis informationerne ikke valideres af en proces eller kontrol for at sikre, at informationerne er korrekte og ajourført.

Beskriv processen/kontrollen i beskrivelsesfeltet.

 

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support